- amatortelsiz

 

T R A C

TELSİZ VE RADYO AMATÖRLERİ CEMİYETİ

(TRABZON ŞUBESİ)


******TRAC TRABZON ŞUBESİ TANITIM SLAYTINI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ******


T R A C

-- 1962 yılında kurulmuştur.
- 3222 sayılı Telsiz Yasası döneminde Amatör Telsizciliği tanıtmak ve Elektroniğin gelişmesi için kitap ile dergiler yayımlamış, yasa değişikliği yapılarak amatör telsizciliğin serbest bırakılması için girişimlerde bulunmuştur.
- 2813 sayılı Telsiz Kanununun çıkarılmasından sonra Amatör Telsizciliğin kamu hizmeti niteliğindeki boyutlarına ülkemizde yaşam kazandırmış ve bunun sonucu olarak 22 Haziran 1991 gün ve 20909 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile KAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEKLERDEN SAYILMIŞTIR.
- - T.C. Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü , Türkiye Kızılay Derneği, bazı üniversiteler, bazı Sağlık İl Müdürlüklerinin 112 Acil Yardım Birimleri ve bazı Büyükşehir Belediyelerinin İtfaiye ile Sağlık Daire Başkanlıkları ile işbirliği protokolleri yapmıştır. TRAC, bazı İllerin Haberleşme Hizmet Gruplarının üyesi ve İl Afet Yönetim Merkezlerinin operatif unsurudur.
-- 1995 yılında IARU’ya üye olarak ülkemizin bu uluslararası temsilini üstlenmiştir.
- Ülkemizde afetler konusunda kamu ile kurumsal işbirliği yapan ilk gönüllü kuruluştur.

ANA TÜZÜK;
MADDE 2- DERNEĞİN KONU VE AMACI :
- Derneğin konusu ve amacı yurdumuzda kamu yararı açısından gerekli olan Radyo Amatörlüğü’nü tanıtmak, yaygınlaştırmak, Radyo Amatörleri arasında birliği sağlamak, dayanışmayı ve yardımlaşmayı pekiştirmek, Radyo Amatörlüğü’nün kendi kendini kontrol yükümlülüğünü kontrol etmek ve Telekomünikasyon Kurumu ile Radyo Amatörleri arasındaki uyumlu çalışmayı sağlamak, Telekomünikasyon Kurumu ile diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının derneğe vereceği Amatör Telsizcilik Yönetmeliği’nde öngörülmüş görevleri yerine getirmek, umumi afetler, fevkalade haller ve olağanüstü durumlarda Amatör Radyo İstasyonları’nın kamu yararına çalışmaları için gerekli düzenleme ve işbölümünü yapmak, T.C İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ile 18.10.1993 tarihli protokol gereği, olağanüstü afet ve acil haberleşme için gerekli düzenleme ve iş bölümünü sağlamak, uluslararası toplantılara katılmak ve Türk Radyo Amatörleri’nin hak ve menfaatlerini korumak, geliştirmek, Türk Radyo Amatörleri’ni dünyaya tanıtmaktır.

TRAC NE YAPMAKTADIR?
Ülkenin değişik yörelerinde bulunan ve halen sayısı 53 olan Şubesi vasıtası ile hizmet vermektedir.
Bu çerçevede:
- Gençlerin amatör telsizciliğe ve gönüllülüğe yönelmesi için gayret göstermektedir.
- Kurslar düzenlemektedir.
- Üyelerinin katkıları ve diğer bağışlarla temin edebildiği eski cihazları çalışır hale getirip röle istasyonu, data aktarıcısı ve benzeri amaçlara uygun hale getirmekte, tüm Türkiyeyi kapsayan ve afet hallerinde kullanılabilecek bir telsiz şebekesinin altyapı çalışmalarına devam etmektedir.
- Afet hallerinde ve Olağanüstü durumlarda haberleşme altyapısını kamunun hizmetine sunmaktadır.
- Afet haberleşme düzeninin organizasyonu konusunda kamu idaresine destek vermektedir.
- Protokol imzaladığı operatif nitelikli kurumlara gönüllü olarak danışmanlık , kolaylaştırıcılık ve acil durumlarda haberleşme desteği hizmetleri vermektedir.
- Afetler konusunda çalışan gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapmakta ve bu kuruluşların haberleşme düzeninin genel afet haberleşme düzenine uyumlu olmasına katkıda bulunmaktadır.
- Radyo Amatörlüğünün kamu, bilimsel çevreler, yüksek öğrenim ve toplumun tüm kademelerinde tanınması ve yaygınlaşması için çalışmalar yapmaktadır.

RADYO AMATÖRÜ NEDİR?
" Hiç bir maddi ve siyasi çıkar gözetmeksizin ve milli güvenlik gereklerine mutlaka bağlı kalmak şartıyla sadece kişisel istek ve çaba ile Radyo tekniği alanında kendisini yetiştirmek amacıyla çalışan gerçek kişiler"

RADYO AMATÖRÜ KİMDİR?

"Radyo tekniğiyle yalnızca kişisel amaçla ve parasal ilgi duymaksızın ilgilenen Amatörler tarafından yürütülen, bir dahili haberleşme, teknik araştırma ve kendini yetiştirme servisidir."

TRAC TRABZON ŞUBESİ 
Şube haberleşme kabiliyeti teknik bilgileri için tıklayınız

- Hizmeti gönüllülük esasına göre veren Kamu Yararına çalışan Şubemiz, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz protokol gereği olarak, Olağanüstü durumlarda Sivil Savunmanın tüm haberleşme ihtiyacını 24 saat karşılamayı taahhüt etmiş olduğundan, İlimizde “ Acil ve Afet Haberleşme Birimi Kontrol Merkezi” oluşturmak üzere çalışmalarına başlamış olup, Trabzon Belediyesi tarafından Boztepe Mevkiinde gösterilen alana gerekli düzenlemeler yapılarak, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Şubemize hibe edilen Konteynır tipi Prefabrike yapı konulmuştur.      Birçok cihaz ve ekipman ile donatılan merkez Tüm Acil Hal Haberleşmesini yapabilecek kapasitede ve olanklarına sahiptir. Haberleşme tek merkezden yürütüleceğinden Acil Hal esnasında oluşacak haberleşme kirliliği de ortadan kalkmış olacaktır.


TRAC TRABZON ŞUBESİNİN AMATÖR TELSİZCİLİK ÇALIŞMALARI NELERDİR?

- Amatör Telsizciliğin Gelişmesi için çalışır.
Yılda iki defa Telekomünikasyon Kurumu tarafından düzenlenen sınavlara hazırlık aşamasında Şubeler kurslar düzenler ve yeni amatör telsizcilerin yetiştirilmesine öncülük eder.

- Amatör Telsizcilik yaşı 12 dir. Bu sayede gençlere ülke ve millete faydalı bir
 hobi yapmaları ve boş zamanlarını değerlendirmeleri yönünde eğitimler
 verilmektedir.- TELSİZ İSTASYONUNU KURAR VE ÜLKESİNİ TEMSİL EDER-Her aktif Amatör Telsizci İstasyonunu vasıtası ile Dünyanın her yeri ile görüşme yeteneğine sahiptir, bu vasıta ile yaptığı görüşmelerde karşılıklı olarak QSL denilen kartlar gönderilir ve böylece ülkesinin tanıtımına katkıda bulunur. Aktif bir Radyo Amatörü ayda ortalama 100 kişiye kart gönderir.

-Sürekli haberleşme ve elektronik alanında Ar-ge çalışmalarını sürdürmektedirler.- Dünyada sadece birkaç kulübün gerçekleştirebildiği ve ülkemizin İlk Amatör Telsiz Uydusunun Yapılışının ilk aşamasının test edildiği, 27 km yukarıya gönderilen Cross Sistem denemesini ilk olarak 15 Temmuz 2007 tarihinde TRAC Trabzon Şubesi tarafından başarı ile gerçekleştirilerek test edilmiştir.

- TRAC Trabzon Şubesi olarak sadece 2007 yılı içerisinde ülke dışından 3452 kişiye QSL kart göndermiş ve ülke tanıtımına büyük katkı sağlamıştır.
- Birçok Uluslararası yarışmaya katılarak başarılar elde etmiş ve bu şekilde Dünyaca tanınan Amatör Telsiz Klubü olmuştur..
- Yarışma esnasında çekilen görüntüler video paylaşım sitesine konularak izlenme rekorları kırmıştır. Bu vesile ile tekniğini yabancı amatörlerle de paylaşarak ilgi odağı haline gelmiştir.
- Elektronik alanında kazandığı bilgi, tecrübe ve teknikleri diğer illerdeki şubeler ile paylaşarak amatör telsizciliğin gelişimine katkıda bulunmuştur.
- Yeni kurulan şubelere malzeme ve teknik destek sağlayarak yapılanmalarına yardımcı olunmuştur.

-ULUSLAR ARASI YARIŞMALAR (CONTESTLER)

 
-Amatör Telsizciler her biri Acil Hal Haberleşmesine hazırlık testleri olan yarışmalar düzenler ve uluslararası yarışmalara katılarak hem binlerce kişiye ulaşıp, hem de yarışmalarda aldığı dereceler ile ülkemizi tanıtmaktadır.  Son yıllarda düzenlenen yarışmalarda  birçok Dünya birincilikleri, İkincilik ve üçüncülükler ülkemizden ve Şubemizden çıkmıştır. Kazanılan belgeleri görmek için buraya tıklayınız.

- ACİL AFET HABERLEŞME SİSTEMLERİ
- Şubemizin Yapmış olduğu en büyük çalışmalardan birtanesi de; Birinci derecede deprem kuşağında bulunan Doğu Anadolu'yu Doğu Karadeniz Bölgesine bağlayan Acil Afet Haberleşme Sistemi projesidir. Şu an da Trabzon, Ordu, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve sistemin ulaştığı 700 km karelik bir alanda hizmet vermeye devam etmektedir.

-APRS (Otomatik Koordinat Bildirme sistemi)
- Bu sistem Trabzon bölgesine Şubemiz tarafından 2009 yılı ortalarında kurulmaya başlanılmış ve çok kısa süre içerisinde mobil istasyonlar ile desteklenmiştir. Böylelikle Arama Kurtarma birliklerinin haraketleri zorlu arazi şartlarında tam koordinat olarak gerçek zamanlı takip edilebilmektedir.
- Bu sistemin diğer bir özelliği de Deprem verilerinin anlık olarak görülebilmesi ve sistem üzerinden Dijital haberleşme hapılabilmesidir. Sadece bir el telsizi ile sistem üzerinden e-mail atmak mümkündür.

-144MHz  BEACON SYSTEM


  
 
    144 Mhz de Bölgede Oluşacak Propagasyon bilgisini dinleyen Amatör İstasyonlara bildirecek ve dünyada birçok frekansta kullanılan Amatör Telsizcilere Propagasyon yönü açısından bilgi veren bu tür Beaconların bu güne kadar ülkemizde olmayışı bir boşluktu. Bu boşluğu ilk olarak 144 Mhz ye koyduğumuz Beacon ile VHF yönünden gidermiş olduk. Bunun bir başlangıç olacağı ve diğer frekanslarda çalışacak Beaconların da kurulacağını umit ediyoruz.

Amatör Telsizcilik Slaytını indirmek için tıklayınız
 
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it
Bu safya 0.0163 saniyede 14 sorguyla oluşturuldu Design:TRAC TRABZON