- Yönetmelikler

TÜZÜK

TRAC -Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti - ANA TÜZÜK

 

KANUN YÖNETMELİK VE PROTOKOLLER

    

*** Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği (18 Temmuz 2009 Tarih 27292 Sayılı Resmi Gazete)


*** Telsiz İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (17 Temmuz 2009 Tarih 27291 Sayılı Resmi Gazete)


*** KEGM Telsiz İşletme Müdürlüğü Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (3 Şubat 2010 tarih ve 27482 Sayılı Resmi Gazete)


*** Spektrum Yönetmeliği  (02.07.2009 tarihl ve 27276 sayılı Resmi Gazete)


***


***


YM7KA  YM7KA YM7KA YM7KA YM7KA YM7KA YM7KA YM7KA YM7KA

 

 
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it
Bu safya 0.0153 saniyede 14 sorguyla oluşturuldu Design:TRAC TRABZON