Haberleşme Sistemi

 

Trac Trabzon Şubesi bu Web alanında amatör telsiz işletiminin bazı modlarını incelemektedir.


          

 

Modes & System

Genel bakış

  

Bu Makalemizde  ,amatör telsiz işletiminin bazı modlarını ve özel sistemlerini "teknoloji" bakış açısından incelenmektedir.

"mode" AM veya FM gibidir modülasyon modu, ya da ses, Mors veya paket gibi bir işletim modu olabilir. "Sistem" ‘i tanımlamak biraz daha zor. Bir sistem FM Tekrarlayıcı gibi belirli bir işlev için dizilmiş bir parça koleksiyonu veya ALE, APRS gibi iletişim için bir yöntem ya da iletişim kuralı olabilir. Bunlar aşağıdaki sayfalar da bir dizi ele alınacak.

Burada bulacağınıza ek olarak daha birçok işletme modları ve stilleri mevcuttur. Örneğin, mobil ve taşınabilir, uydu, QRP, EME/moonbounce ve diğerleri. Bunlardan bazıları Teknik uzmanlık alanında açıklanmıştır. Amatör telsiz büyük bir kuruluştur!


Haberleşme Sistemi

Genel bakış

Amatör telsizin en güçlü yeteneklerinden bazıları, uygun Modülasyonu (analog veya dijital) bilgisayar veya bir sistem oluşturmak için diğer özel denetleme mantığı tarafından tanımlanan protokol ile birleştiren teknikleridir. Bazı örnekler:

 •  ALE (Automatic Link Establishment - otomatik bağlantı kurulması) HF telsizleri otomatik olarak bağlamak için devlet standartlarına dayanmaktadır. Protokolü kullanılabilen frekans bantlarında arar ve geçerli bant koşulları için uygun olan bir kanal oluşturur.

 •   APRS (Automatic Packet Reporting System - otomatik paket bildirimi sistemi) otomatik olarak GPS konumu veya diğer gerekli verileri paket röle teknolojisi kullanarak ilgili İzleme istasyonlarına ileten bir sistemdir. APRS yerel, bölgesel ya da genel olarak gerçek zamanlı bilgi sağlamak için Internet bağlantısı ile uzatılabilir.  APRS hakkında daha fazla ayrıntı için bu bağlantıyı tıklayın.

 • Repeaters -  Tekrarlayıcı  sinyalinizi küçük taşınabilir vericiler kullanarak bile geniş kapsama alanlarına yeniden yayınlayabilen otomatik alıcı-verici sistemleridir. Uygun tepe üstü yerlerde oturtulmuş tekrarlayıcılar,çoğunlukla VHF ve UHF bantlarında FM ses hizmeti için kullanılır. Amatör telsiz uyduları binlerce mil uzaktaki kişileri bağlayan özel tekrarlayıcılar işletir.

 •  Internet Linked Systems (Internet bağlantılı sistemler) VHF/UHF telsiz iletişimlerini dünya üzerindeki alanlara internet üzerinden bağlı "tüneller"  vasıtasıyla yayabilen yerel istasyonları veya tekrarlayıcılardır. Echolink, IRLP ((Internet Radio Linking Project - Internet telsiz bağlantı projesi), WIRES-II ve D-STAR bunlara örnektir.

 •  Diğer Internet tabanlı sistemlerBazı amatörler özel Internet bağlantıları kullanarak uzaktan baz istasyonları işletir.  WinLink ve PSKmail gibi E-posta sistemleriacil veya deniz kullanım için geliştirilmiştir.

 

CW  Modu

Genel bakış

Şimdi sade bir şekilde "CW" olarak adlandırılan, telsiz iletişimi olan Mors kodu amatör telsizciliğin ilk yıllarında iletişim kurmak için tek yoldu. 19. Yüzyıl’ın Radyotelgraf, uygun adıyla (kablolu) telgraf zengin bir dizi kısaltmalar ve prosedürler ile eski bir kültürü korur. Spark gap gönderici tarafından gönderilen  Mors ilk kablosuz iletişim modu oldu. Bu "sönümlü dalgalar" iletişim için çok geniş ve verimsizdi. Hemen peşinden vakum tüplü osilatörler kullanarak çok saf bir ton üreten “sürekli dalga” (CW) gönderimi bunların yerini aldı. Bugün, modern amatör telsiz vericileri, CW, ses, görüntü ve birçok dijital veri modu dâhil olmak üzere çeşitli iletişim modları için katı hal bileşenleri ve Mikroişlemcilerin desteğini kullanır.

 

 

Dijital Veri Modları

Genel bakış

 

 

Kişisel bilgisayar, ses kartı ve gelişmiş yazılım durumu nedeniyle çok sayıda ve büyük ölçüde heyecan verici yeni dijital işletim modları gelişmiştir. Ama amatör dijital iletişim (Mors’u dijital modu olarak saymazsak!) ciddi olarak 1940’ların sonlarında amatör telsizcilerin FSK ve AFSK modülasyon kullanan mekanik Teletype klavye/yazıcıları bağlama teknikleri çalıştığı zamanlarda başladı. Tek tek listelenecek çok fazla farklı modu vardır ama büyük olanlardan bazıları şunlardır:

 •  Packet - ilk "modern" dijital modlarından biri, paket radyo veri grupları veya 10’luk veya 100'lük bayt "paketleri" iletir. Bu geliştirilmiş performans ve hata denetimi sağlar. Paket radyo için temel protokol AX.25 kuralıdır. İletim hızları genellikle 300 bps HF bantları için 1200 ve 9600 bps VHF veya UHF içindir. 
 •  Psk31 (veya BPSK31, ikili faz kayma anahtarlaması 31,25 Hz) muhtemelen bu günün en popüler klavyeden klavyeye dijital modu, PSK31 normalde PC ses kartı ile bir çok mevcut yazılım paketi kullanılarak üretilir ve çözülür. Psk31 çok küçük bant genişlikleri (yaklaşık 100 Hz) kaplar ve düşük güçlü, etkili iletişim sunmaktadır.

 •  RTTY (teletype radio) 5-bit Baud koduna göre olan orijinal klavyeden klavyeye modu, yukarıda da belirtildiği gibi mekanik Teletypes ile başladı. Bu hala popüler iletişim modu, ama şimdi kodlama ve kod çözme için PC'ler kullanılır, 170 Hz frekans kayma anahtarlaması 45.45 baud hızında... Dakikada 60 kelime.

 •   Diğer modlar Denemek için birçok diğer veri modu vardır. Packet işlemini iyileştiren Pactor ve Clover ve MFSK, Olivia, Throb, DominoEX, MT63, ve Thor PC/ses kartı işlemi için esas olan. AMTOR hata algılama ve düzeltme sağlayan özel bir RTTY şeklidir.


Görüntü Modları

Genel bakış

Dijital iletişim modları gelişmeden önce görüntü veya resim gibi bilgi radyo Amatör bantta iletmek için birkaç analog yapısı geliştirilmiştir.

 •   ATV (amatör televizyon) geniş bant modülasyon metotları kullanarak gerçek zamanlı gönderme yapan "hızlı-tarama" televizyona karşılık gelir. Genellikle tüketici TV standartları ile uyumludur. Orijinali ABD için bu NTSC, ama bazı amatörler şimdi en son dijital TV standartları ile iletişim üzerinde çalışıyor.


 •   Hellschreiber ve türevleri erken bir metin aktarım moduydu.  "basılı" bir metin satırı bir dizi çizgi ile taranıp TV resim veya faks görüntüsü taranır. Resim verileri, satır satır siyah ve beyaz piksel bir dizi olarak gönderilir. Alıcı uçta, bu ters bir işlemdir ve sonucu bir metin satırı görüntüsüdür.
 •   SSTV (yavaş tarama televizyon) kaliteli fotoğrafları, tek renk veya renkli olarak, ses kanalı kullanarak, genellikle bir SSB verici ile HF bantta gönderme yöntemi. Bir ses taşıyıcısını modüle etmek için görsel veri kullanılır.

 • Daha fazla bilgi için bkz: SSTV sayfası .

 

 •  WEFAX (Hava faksı) uydular veya diğer istasyonlardan hava görüntüleri yayını için bir sistemdir. WEFAX için SSTV ye benzer bir modülasyon düzeni kullanır. Amatörler hava durumu bilgileri almak için kullanır, ancak standart bir  amatör iletişim yöntemi değildir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses Modları

Genel bakış

Radyo kanalları üzerinden ses (radio telefon'da ya da sadece "telefon") amatör telsizin muhtemelen en popüler formudur. Bir dizi Modülasyon modu ses çalışmalarını desteklemek için kullanılabilir.

 
 • AM (Genlik modülasyonu - çift yan bant, tam taşıyıcı) ses modülasyonunun en eski biçimidir. CW taşıyıcı sinyal bir ses gerilimi tarafından (modüle edilir) kontrol edilir, böylece radyo taşıyıcı genliğini sıfır (eksi ses tepeciklerinde) ile (artı ses tepeciklerinde) % 200 aralığındadır. Geleneksel AM Üretimi ve alımı nispeten basit devreler ile yapılabilir ve küçük ama cesur grup amatör tarafından hala kullanılmaktadır. (Bkz:AM telefon sayfası .) Yine de, çoğu amatör telsiz ses etkinliği HF SSB (aşağıya bakın) ye taşındı.

 •   Dijital ses  analog dijital Dönüştürücüler ve örnek bir ses sinyalini sıkıştırarak bit akışı olarak ileten bir codec etrafında inşa edilmiş olan yeni bir teknik. Radyo sinyali genel gürültü ve parazit seviyesini aşacak kadar güçlü ise diğer dijital medya gibi, dijital ses de ücretsiz iletişim sunmaktadır.

 •  FM (Frekans Modülasyonu) Sabit veya mobil, simplex veya tekrarlayıcıya dayalı yerel VHF / UHF işlemleri için olan ses modu seçimi. Basit donanım gereksinimleri ile iyi bir performans sunar. Ses sinyali küçük bir aralık içinde verici frekansı (modüle eder) kontrol eder.

 •  SSB ("yan", tek yan bant bastırılmış taşıyıcı) geleneksel AM soyundan geliyor. AM ‘e göre SSB yarısından daha az bant genişliği gerektirir ve gereksiz taşıyıcı ve ikinci yan bant gönderilmediği için çok daha fazla "konuşma gücü", sunmaktadır. SSB daha fazla frekans kararlılığı ve AM’den biraz daha karmaşık devreler gerektirir, ancak tüm ana amatör gereçleri HF bantları için SSB ses desteği sağlamaktadır.

 

Weak Signal Modes (Zayıf Sinyal Modları)

Genel bakış

 

Amatör Telsiz operatörleri normalde bizim 1,5 kW maksimum güç düzeyi ile bile ticari yayıncıların çok aşağısında güç düzeyinde çalışı Birçok amatör telsizci QRP işletmek istiyor (5 Watt veya daha az) ve bant koşulları iyi olduğunda hala çok iyi sinyaller alınıyor. Düşük güç veya kötü propagasyon ile iletişim kurmak için nereye kadar ulaşabiliriz? Çeşitli projeler gürültü seviyesinin altında sinyalleri bile ortaya çıkartmak için gelişmiş devre ve yazılım teknikleri kullanıyor.

 • Coherent CW - Tutarlı CW bilinen bir "saat hızı" anahtarlamalı kararlı ve hassas kalibre vericileri kullanan bir tekniktir. Bu alıcıları gönderme hızını çok yavaş olsa bile sinyal gürültü oranı kullanılabilir bir noktaya yükselten son derece dar bant filtreleme kullanmaya izin verir.

 • QRSS dar bant filtreleme ile kullanılmak üzere tasarlanmış çok yavaş hız (QRS) CW modunda, ama sinyal tutarlılığı üzerinde dayalı değil.
 • WSJT ve WSPR amatör telsizin Nobel Ödülü sahibi, Joe Taylor, K1JT tarafından geliştirilen özel dijital zayıf sinyal modları. WSJT (zayıf sinyal - Joe Taylor) modu, meteor dağılım, troposcatter veya EME (Dünya - ay - Dünya, moonbounce) iletişimi için optimize sağlar. WSPR (zayıf sinyal propagasyonu raporcusu, "fısıltı") MF ve HF bantta propagasyonu izlemek için tasarlanmıştır.

   

 

Kaynak          :   www.arrl.org

Hazırlayan     :   Yrd.Doc. Rıfat Benveniste (TA7ARB)

 

 
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it
Bu safya 0.01516 saniyede 14 sorguyla oluşturuldu Design:TRAC TRABZON